Opinie

Opinie

2018 belooft weinig goeds voor Midden-Oosten

verder lezen
De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk

is veel meer dan U dacht

verder lezen
Bodar

Bodar

over het Celibaat

verder lezen
Homepage / Buitenland / Vaticaan / Open brief Katholieke ex-moslims aan Paus
Preek van Marijke Helwegen laat volle Paaskerk sidderen G.Bruins en K. Bruins-de Vries ontvangen Bonifatiuspenning Diaken voor rechter voor 10 moorden Weer brandstichting kerk Chili voor pausbezoek Broeder Rangel verruilt Megens Klooster voor Bossche communiteit 69 moorden per dag: welkom in Mexico! ‘ijsjongen’ wordt symbool van kinderen in armoede Aantal RO-Kerken neemt snel toe Paus bezoekt Zuid-Amerika, maar laat zijn thuisland opnieuw links liggen Bisschop en psychiater te gast in Synagoge Groningen Chinezen willen C&A kopen Ook een Facebook-verslaafd kind in huis? Pelgrimstocht kan helpen Doorwerth: O.L.V. van Lourdeskerk voor het laatst open Buutavond met ‘Kardinaal’ Schöttelkaamp Paus viert H. Mis met vluchtelingen IJsland: Eerste orthodoxe Kerk TV-TIP: Groeten uit (Katholiek) Holland Hartverscheurend: 8-jarige jongen krijgt voor het eerst een bed KKK-dominee (92), en brein achter drievoudige moord, dood Museum Klooster Ter Apel trekt duizenden bezoekers meer Bisdom maakt Kerkbalans poster voor social media Belgische dakloze kreeg uitvaart in Vaticaan Dierenrechten-organisatie boos over ‘circus’ paus Franciscus Paus aan wereldleiders: neem vluchtelingen op Bisschop viert gedachtenis van Peerke Donders in Tilburg Actie: Pater Karel tentenkampen rond Abdij en Pelgrimstochten Gelovigen Antonius in Oosterhout hebben eigen wil Borgman: Paus verrassende theologische vernieuwer Bisschop zegent hoogaltaar in kerk Asten in Kindernamen 2017. Het kan dus nog gekker Berlijn: slechts 25% der inwoners is nog Christelijk Polen: verbod op doden gehandicapte kinderen Belastingdienst en kerken hernieuwen convenant Pausreis Chili en Peru: Het programma stap voor stap Pastoor Harry Dumoulin overleden Dominee geeft voor volle kerk seks met tiener toe. En krijgt staande ovatie (video) Dordrecht: oudste karmeliet ter wereld, 102 jaar Delft: Afscheid van de paters Jezuïeten Bisschop van den Hout: Fier tonen waar we voor staan Coureurs en geloof Duitsland: Bisschop positief over zegenen homoparen Topwielrenner op audiëntie bij de Paus om zoon te laten dopen Start parochie is markant moment Gefeliciteerd ! Duitsland op weg naar de 28-urenweek? Griepepidemie houdt onverminderd aan Aantal Katholieken groeit wereldwijd Nigeria: 6 Zusters na 2 maanden weer vrij Pax Christi viert 50-jarig bestaan Houd de dief: ‘zakkenrollerij’ in Vaticaan Zoektocht in Klooster naar man die vrouw en vier kinderen vermoordde ‘Donder op! Standbeeld van Peerke Donders kan niet meer’ Pastoor Van de Laar Mierlo-Houtenaar 2017 Steeds meer Amsterdammers zijn homo’s zat Barbaren slopen Kerststal Gemert en onthoofden alle beelden Volksopstand: prachtige Dom wijkt voor mijnbouw (video) Vaticaan: contractverlenging voor 96-jarige prelaat SGP’er even de weg kwijt Grieken protesteren tegen standbeeld voor satan Paus: zorgen om Noord-Korea en Israël Heiligverklaring Titus Brandsma een stap dichterbij gekomen Jongeren kerken wel, maar anders Berlijn: gratis naar kapper bij Franciscanen Peerke Donders Museum met H. Mis en nieuwe expositie Irak: Een derde van de Christenen is terug Knallende ruzie in Geref. kerk Kruiningen Open brief Katholieke ex-moslims aan Paus Een jaar lang de Rozenkrans bidden voor de vrede Dag van het Jodendom: doorgeven van de traditie Jaarlijkse Bossche intocht Drie Koningen zondag 7 januari Nieuw elektronisch orgel in St. Pieter “Osservatore Romano” prijst campagne “#WelcomingEurope” Theoloog Zulehner: Celibaat gaat verdwijnen De Drie Koningen zijn baas in het land van Sinterklaas (video) Congo treedt genadeloos op tegen bevolking Banen op de tocht door verkoop klooster Wittem Aanslag priester: ‘Politie probeerde falen te verhullen’ Zuster Julia (109) overleden Pastoor (95) denkt niet aan ophouden Haarlem: Bijzondere gasten op de nieuwjaarsreceptie Over vijf jaar kunnen blinden weer zien A-sociale winkelier heeft proces-verbaal binnen Dag over ‘Silence’ van Martin Scorsese Ark op Urk is boot in nood Treurig: Pornokalender CDA-Brabant TV-tip: De Katholiek, de Protestant en de Sociaal-democraat Russisch-orthodoxe Kerk blijft tegen invoering gregoriaanse kalender Onderzoek gestart naar beschuldigen ontucht Nijmeegse rabbijn WOENSDAG: Zware tot zeer zware windstoten Pater Hugo: Ik ben knetterkatholiek geworden Sombere jaarwisseling voor personeel RK Ziekenhuis Bisschop Choennie pleit voor meer transparantie houtsector Acht doden bij anti-Kabilabetogingen in Congo Vaticaan lanceert app als hulp bij preken De Kapelaan en het duivelse dilemma Tjitze Titus Tjepkema benoemd tot Pastoor van Coevorden e.o. (video) Weinig geld en vergrijzing: kerken in Noord-Nederland dreigen ruïnes te worden Pastoor Hans van Geel verlaat de Parochie. Priester wint 500.000 euro: “God heeft mijn gebeden verhoord” Fiona Meiland (43) vermist

Open brief Katholieke ex-moslims aan Paus

MariaBode publiceert de brief welke  Katholieke ex-moslims aan de Paus zonden, de tekst treft u onderstaand aan:

Zie hieronder de tekst van een open brief aan paus Franciscus. De katholiek geworden moslims richten zich tot de paus vanwege hun deskundigheidheid op het gebied van islam. Zij beroepen zich daarom op Wetboek van Canoniek Recht:  «Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij de gelovigen het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken.» (Canon 212 §3)
Heilige Vader,
Heel wat van ons hebben al herhaaldelijk en sinds verscheidene jaren getracht contact met u op te nemen, maar we hebben nooit enige bevestiging van ontvangst van onze brieven gehad of een verzoek tot ontmoeting. U houdt niet van plichtplegingen, evenmin als wij. Laat ons dan ook zeer open tot u zeggen dat we uw onderricht aangaande de islam niet begrijpen, zoals we dat bijvoorbeeld lezen in de paragrafen 252 en 253 van Evangelium Gaudium, omdat dit geen rekening houdt met het feit dat de islam, die NA Christus komt, een Antichrist is en dat alleen maar kan zijn (Cf. 1 Joh. 2,22) en dat een van haar gevaarlijkste eigenschappen is dat zij zich presenteert als de vervolmaking van de Openbaring (waarvan Jezus slechts een profeet zou zijn geweest). Als de islam in zichzelf een goede religie is, zoals u lijkt te leren, waarom zijn wij dan katholiek geworden? Trekt uw opstelling niet de fundamentele keuze in twijfel die wij hebben gemaakt… met gevaar voor ons leven? De islam schrijft voor de afvalligen te doden (Koran 4.89 ; 8.7-11), weet u dat wel? Hoe is het mogelijk om het islamitische geweld te vergelijken met vermeend christelijk geweld?! “Is er overeenstemming mogelijk tussen Christus en Belial? Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige?” (2 Kor. 6,14-17) In overeenstemming met zijn onderricht (Lc 14,26) hebben we Hem, Christus, boven ons eigen leven gesteld. Zijn wij niet heel goed in staat om met u over de islam te spreken?
In werkelijkheid zijn wij, zolang de islam wil , haar vijanden, en al onze betuigingen van vriendschap zullen daar niets aan veranderen. Zoals een Antichrist betaamt, bestaat de islam alleen als een vijand van allen: “Tussen ons en u is er vijandschap en haat voor altijd totdat gij gelooft in Allah alleen!” (Koran 60,4). Voor de Koran zijn christenen “slechts onreinheid” (Koran 9.28), “de ergsten van de Schepping” (Koran 98.6), allen veroordeeld tot de hel (Koran 4.48), ook moet Allah hen uitroeien (Koran 9.30). Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5). Terwijl het Evangelie het goede nieuws brengt van Jezus die voor het heil van allen gestorven en verrezen is, de vervulling van het Verbond dat met het Joodse volk is begonnen, heeft Allah niets anders te bieden dan oorlog en het vermoorden van ‘ongelovigen’ in ruil voor het paradijs: “Zij strijden op de Weg van Allah zodat zij doden of gedood worden” (Koran 9.111). Wij gooien islam en moslims niet op één hoop, maar als voor u de ‘dialoog’ de weg van de vrede is, voor de islam is die slechts een andere manier van oorlogsvoering. Ook is naïviteit tegenover de islam suïcidaal en zeer gevaarlijk, zoals het dat was tegenover nazisme en communisme. Hoe kunt u spreken over vrede en de islam ondersteunen zoals u lijkt te doen: ‘Uit ons hart de ziekte verdrijven die onze levens vergiftigt (… ) Dat zij die christen zijn, dat mogen doen met de Bijbel en zij die moslim zijn, met de Koran. (Rome, 20 januari 2014)? Dat de paus de Koran lijkt voor te houden als weg naar het heil, is dat niet verontrustend? Zouden wij soms moeten terugkeren naar de islam?
Wij smeken u in de islam geen bondgenoot te zoeken in de strijd die u voert tegen de machten die de wereld proberen te overheersen en te onderwerpen, want zij volgen in werkelijkheid allemaal eenzelfde totalitaire logica die gebaseerd is op de verwerping van het koninkrijk van Christus (Lc 4.7). Wij weten dat het Beest van de Openbaring dat de Vrouw en haar Kind probeert te verslinden, meerdere koppen heeft… Allah verdedigt dergelijke bondgenootschappen overigens! (Koran 5.51) En vooral, de profeten hebben Israël altijd verweten dat bereid waren zich te verbinden met vreemde machten, ten koste van het absolute vertrouwen dat het in God moest hebben. Zeker, de verleiding is groot te denken dat het afsteken van een islamvriendelijk betoog christenen in islamitisch geworden landen een heleboel lijden zal besparen, maar afgezien van het feit dat Jezus ons geen andere weg dan die van het Kruis gewezen heeft, zodat we daarin onze vreugde moeten vinden en het niet moeten ontvluchten samen met alle verdoemden, twijfelen wij er niet aan dat alleen het verkondigen van de waarheid mét het heil ook de vrijheid zal brengen. (Joh. 8,32) Onze plicht is het te getuigen van de waarheid “te pas en te onpas” (2 Tim 4,2), en onze glorie is te kunnen zeggen met Sint Paulus: “Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.” (1 Kor. 2,2).
Wat betreft het betoog van Uwe Heiligheid over de islam: terwijl zelfs onder anderen president Erdogan zijn landgenoten vraagt zich niet te integreren in hun gastland, terwijl Saoedi Arabië en alle oliemonarchieën geen enkele vluchteling opnemen, voortvloeisels van onder andere het project van verovering en islamisering van Europa dat sinds decennia officieel is afgekondigd door de OCI en andere islamitische organisaties, preekt u, Heilige Vader, dat we migranten moeten zonder rekening te houden met het feit dat het moslims zijn, terwijl het apostolische gebod verbiedt : “Als iemand bij u komt en deze de leer (van Christus) niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn boze werken.” (2 Joh, 1,10-11); “Maar als iemand u een ander evangelie verkondigt dan wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt!” (Gal. 1,8-9).
Net zomin als “Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven” (Mt. 25,35) kan betekenen dat Jezus liever een parasiet was geweest, net zo min kan “Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet binnengelaten” betekenen “Ik was een binnendringer en u hebt mij binnengelaten”, maar “Ik had behoefte aan uw gastvrijheid voor enige tijd, en u heeft Mij die gegeven”. Het woord ξένος (xenos) in het Nieuwe Testament betekent niet alleen vreemdeling, maar ook gast. (Rom 16.23 ; 1 Cor 16.5-6 ; Col 4.10 ; 3 Joh 1.5) En als YHWH in het Oude Testament opdraagt om vreemdelingen goed te behandelen omdat de Joden zelf vreemdelingen in Egypte zijn geweest, is dat op voorwaarde dat de vreemdeling zich zo goed assimileert in het uitverkoren volk dat hij er de religie van aanneemt en er de godsdienst van praktiseert…. Nimmer is er sprake van het ontvangen van een vreemdeling die zijn religie en gebruiken behoudt! Ook begrijpen wij niet dat u ervoor pleit dat moslims hun godsdienst in Europa praktiseren. De uitleg van de Schrift moet niet gegeven worden door de voorvechters van het globalisme, maar in getrouwheid aan de Traditie. De Goede Herder verjaagt de wolf, hij laat die niet de schaapsstal binnenkomen.
Het  pro-islam betoog van Uwe Heiligheid brengt ons ertoe te betreuren dat moslims niet worden uitgenodigd de islam te verlaten, dat een aantal ex-moslims zoals Magdi Allam de Kerk verlaten, walgend van haar lafheid, gekwetst door dubieuze gebaren, verward door het gebrek aan evangelisatie, geschoffeerd door de lof die de islam krijgt toegezwaaid… Zo worden onwetende zielen in verwarring gebracht en bereiden christenen zich niet voor op de confrontatie met de islam, waartoe de H. Johannes Paulus II hen oproept (Ecclesia in Europa, no. 57).
Wij hebben de indruk dat uw confrater mgr. Nona Amel, de verbannen katholieke Chaldeeuwse aartsbisschop van Mosoel een roepende is in de woestijn: “Ons huidig lijden is het voorspel van wat u, Europeanen en westerse christenen, zult ondergaan in een nabije toekomst. Ik heb mijn bisdom verloren. De zetel van mijn aartsbisdom en van mijn apostolaat zijn ingenomen door radicale islamisten die willen dat wij ons bekeren of sterven. (…) U ontvangt in uw land een almaar groeiend aantal moslims. U bent ook in gevaar. U moet sterke en moedige beslissingen nemen… U denkt dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn (…) Als u dit niet heel snel begrijpt, gaat u slachtoffer worden van de vijand die u in uw land heeft ontvangen.” (9 augustus 2014) Het is een kwestie van leven of dood en elke inschikkelijkheid tegenover de islam is verraad. Wij willen niet dat het Westen doorgaat met islamiseren, noch dat uw handelen daaraan bijdraagt. Waar kunnen wij opnieuw onze toevlucht zoeken?
Mogen wij Uwe Heiligheid vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam? Wat blijft er nog over van de Kerk waar de islam zich heeft gevestigd? Als zij al burgerrecht houdt, is het in dhimmitude, op voorwaarde dat zij niet evangeliseert, dat zij dus zichzelf moet loochenen… Uit zorg voor rechtvaardigheid en waarheid moet de Kerk in het volle licht stellen waarom de argumenten die de islam naar voren brengt om het christelijke geloof blasfemisch te loochenen vals zijn. Als de Kerk de moed heeft dat te doen, twijfelen we er niet aan dat moslims zich bij miljoenen zullen bekeren, samen met andere mannen en vrouwen die de ware God zoeken. Zoals u in herinnering heeft geroepen: “Wie niet voor Christus bidt, bidt voor de duivel.” (14.03.2013). Als de mensen wisten dat ze naar de hel gaan, zouden ze hun leven aan Christus geven (Cf. Koran 3.55).
Met de diepste liefde voor Christus die, door u, zijn Kerk bestuurt, vragen wij, katholieken die gekomen zijn uit de islam, ondersteund door tal van onze broeders in het geloof, in het bijzonder de oosterse christenen, en door onze vrienden, aan Uwe Heiligheid om onze bekering tot Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, de enige Verlosser, te bevestigen met een frank en vrij betoog over de islam, en wij vragen, terwijl wij U verzekeren van onze gebeden in het hart van de Onbevlekte, om uw apostolische zegen.

Reageer ook