‘t Is officieel!

‘t Is officieel!

Boerderij heeft geen boer meer nodig

verder lezen
Edward Schillebeeckx ´

Edward Schillebeeckx ´

nagelaten bibliotheek

verder lezen
Schulden van gezinnen nu al 20% hoger dan in 2008

Schulden van gezinnen nu al 20% hoger dan in 2008

consumenten trokken geen lessen uit de crisis

verder lezen
Homepage / Binnenland / SGP: Faire kans voor Rutte III
Donatie van bijna twee ton voor Klooster Ter Apel Klooster Himmerod sluit deuren na 900 jaar 1 MILJOEN KINDEREN BIDDEN VOOR VREDE Afschaffing Celibaat top-thema op Amazone-Synode? Pater Arokiasamy verlaat Someren Almere College bewondert restauratie fresco’s in Rome Paus verklaart slachtoffers Nederlands bloedbad heilig Uitspraak affaire kinderziekenhuis Vaticaan Wat moet er gebeuren met de kerk van Boekel? Meedenken? Graag! Nigeria: Boko-Haram ontvoert Katholieke Priester Pastoor Reusel dient ontslag in Binnenkijken in de Abdij Roosenburg Sint Petrus’ Bandenkerk in Son gaat eerder dicht ‘Buma laat migranten in de kou staan’ Cafe weert mobieltjes: ‘een foto is prima, maar bellen doe je maar buiten’ Justitie: Ontspringt Kardinaal Bertone de dans? Jubilarissen bijeen in Bisschopshuis Gesprek Bisschop De Korte en ‘homopastores’ Fries Kamerorkest met treuren en troosten in RK-kerk Drachten Paus accepteert ontslag (TV)Hulpbisschop Laun Vier nieuwe lekendominicanen Kardinaal Marx: „Man en vrouw behoren tesamen” Pakistan: Christen (17) vermoord door politie Catechismus als extra-editie met 900 pagina’s commentaar Spanje: Aartsbisschop tegen afsplitsing Catalonië Egypte: Koptische Priester vermoord Vaticaan: Scherpere immigratiewetten helpen niet Grootste kerstbal ter wereld (19 meter hoog!) komt in Groningen Paus: Doodstraf uit Catechismus Dan Brown onder indruk van de Paus Geschiedenis Pater Damiaan in stripverhaal Pastoor Van Osch past zijn Franse plannen toch wat aan Vacature: Hoofd Pers en Communicatie (0,4 fte – m/v) Jagersmis Geesteren gaat door: Pastoor wil gesprek met tegenstanders Vervolging Christenen wereldwijd alarmerend Augustijns Verband opgericht Dominee deed tijdens misbruik meisje alsof hij een profeet van God was Asieladvocaten: plannen coalitie ‘levensgevaarlijk’ Haagse wandelgangen: Een misdadig zooitje Bevrijdende maaltijd met paus Franciscus in Bologna : Vaticaan verkoopt T-Shirts met Paus als ‘Superman’ Interesse in kerkgebouwen Sint Jansteen en Terhole Kerken krijgen weer info van gemeenten SGP: Faire kans voor Rutte III ‘Jezus zou zeker op Facebook zitten’ Protestantisme sterft uit in Europa België: De ezels van Pastoor zijn te vet Nieuwe pastoor maakt uitvaarten in Uden desgewenst persoonlijker Verzuiling komt voor val Gert-Jan Segers noemt niet uitbreiden kinderpardon “teleurstelling” ‘Stop gedwongen terugkeer naar onveilig Afghanistan!’ Defence for Children: ‘Kinderpardon als wisselgeld ontoelaatbaar’ Broers uit Vlijtingen vieren allebei platina kloosterjubileum ‘Soms kijk ik in de kerk om me heen en denk ik: waar is iedereen?’ Choral Evensong in Nieuwe Kerk in Groningen Magere opkomst dierenzegening in Hengelo Trump beperkt pilgebruik Joanneskerk Oisterwijk gaat sluiten Katholicisme grootste religie in Schotland Deel collectie kloosterbibliotheek Mariënhage geveild Paus: “Heteroseksuelen worden onvruchtbaar door transgenders” Pastoor Gerard Lukassen (88) overleden Peter de Vries stopt als Diaken Lambertusparochie Helmond Opvolger vertrekkend bisschop Wiertz al in beeld UPDATE Pater Vernooij overleden Terphuis (CU) roept Segers op om te waken over kinderpardon VIDEO: Waarom Rooms-Katholieken protestants worden (volgens Huib de Vries) Pastoor Penne: ‘Pokémonjagers, welkom in de kerk!’ Gezocht: gelovige trouwers voor lege agenda van de Pastoor Trump heeft nu meer volgers dan de Paus (op Twitter) SCHAAMTELOOS : Nog één keer skaten in Arnhemse kerk UPDATE ! Mgr. Gänswein ziek – Onkruid vergaat niet Utrecht: Jarige Jacobuskerk sluit na 60 jaar Protestantse muziek populair onder rooms-katholieke jongeren Eindelijk ‘EIGEN’ Priesters Salomonseilanden Christenvervolging Myanmar onderbelicht SCHANDE : cDA blokkeert ´kinderpardon´ Bisschop Wiertz vertrekt op z’n verjaardag ‘Graf van Sinterklaas ontdekt in Turkije’ „Steeds minder grove taal in kinderboeken” Oud-premier Lubbers: ‘We hebben vluchtelingen nodig’ cDA laat van Agt links liggen Beeld en toeristische route voor Lebuïnus Kloosterzusters trots op hun eigen wijn, maar de naam is nog even geheim Bisdom Den Bosch ‘ondeskundig’ zegt pastoor Mennen Kerk Deurne wil glas-in-loodramen van Fraterhuis terug Heerenveen: “De kerk naar de mensen” Het Katholieke geloof leeft! Tenminste, in Brabant Camera’s tegen diefstal op begraafplaats Tilburg Archivaris Pater Brand neemt afscheid In Memoriam H.R. Tolboom m.s.c. Theaterstuk over armoede in zes Limburgse plaatsen Op 7 oktober fakkeltocht in Roermond Feest Maria van Frieswijk in Schalkhaar 8 okt. Christelijke ondernemer worstelt met zondagsrust Tekort aan koorknapen dreigt voor Roder Jongenskoor Alarm: tropische bossen stoten nu meer CO2 uit dan ze opnemen Van ‘deugniet’ tot hoogste rechter in het Vaticaan Zusters worden uitvaartondernemers op natuurbegraafplaats Woning aangekocht voor Pastoor in Grave

SGP: Faire kans voor Rutte III

De SGP-houding richting de regering staat bekend als onafhankelijk en constructief. Op basis van wat er nu ligt is de SGP voorzichtig positief over de hoofdlijnen van het reageerakkoord. Dat betekent dat we het kabinet een faire kans willen en zullen geven.” Dat zegt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij over het zojuist gepresenteerde regeerakkoord dat is gesloten tussen VVD, CDA, D66 en CU.

Zoals altijd zijn er in het akkoord plussen en minnen.

Plussen zijn:

  • Er komt lastenverlichting voor gezinnen, waar vooral de middengroepen voordeel van hebben.
  • Er komt meer geld voor palliatieve zorg en hulp aan vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn.
  • Er komt meer geld voor Defensie en veiligheid, al is er voor met name Defensie meer nodig.

Minnen zijn:

  • De spoed-Wietwet, die de deur wijd open zet voor wietteelt en –verstrekking.
  • Er komt geen rem op het in de praktijk steeds verder oprekken van de ‘Euthanasiewet’.
  • De koopkracht voor eenverdieners stijgt weliswaar, maar helaas blijft de kloof tussen een- en tweeverdieners onverminderd groot.

De SGP wil de vinger leggen bij de volgende punten.

Bescherming van kwetsbaar leven
Bescherming van kwetsbaar leven is van wezenlijk belang. De SGP zal daar extra op letten nu de dood steeds vaker als oplossing wordt gepresenteerd. Ontwikkelingen die haaks staan op die levensbescherming zullen door de SGP worden bestreden. Tegen die achtergrond is het goed dat het kabinet inzet op de ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen en het investeren in palliatieve zorg. De SGP vindt het zorgelijk dat het kabinet de mogelijkheid van selectie op het downsyndroom met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in stand houdt en dat er geen afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de doorgeschoten euthanasiepraktijk.

Veiligheid
Defensie en veiligheid van de burgers is kerntaak nummer een. Wat dat betreft is het regeerakkoord met 1,5 miljard extra voor defensie een stapje in de goede richting, maar voor een veelzijdige krijgsmacht is veel meer nodig. De SGP knokt voor minimaal 3 miljard in de komende kabinetsperiode.
De extra investeringen in wijkagenten en het Openbaar ministerie zijn belangrijke verbeteringen. Ook is het goed nieuws dat gevangenen minder snel vrijgelaten worden.

Gezin
De SGP is de gezinspartij bij uitstek. Op verschillende manieren staan gezinnen onder druk. Zowel materieel als immaterieel.
De SGP is blij met de lastenverlichting voor gezinnen.
Een van de ijkpunten van de SGP is: wordt de financiële kloof tussen een- en tweeverdieners groter of kleiner? Het akkoord is op dit punt maar zo zo. Ondanks koopkrachtverbetering wordt de kloof tussen een- en tweeverdieners niet serieus verkleind.

EU en EMU
De SGP wil meer Nederland en minder ‘Brussel’. Gemeten aan deze inzet is het regeerakkoord weinig hoopgevend. Positief is de aandacht voor de Nederlandse identiteit. Maar op allerlei Europese dossiers mist de SGP de rem op een verdere integratie. Dat geldt zowel voor de EU als voor de eurozone.

Israël
Als het gaat om Israël en de andere landen in het Midden-Oosten, zal de SGP de koers en beleidsdaden van het kabinet scherp volgen. Het is goed dat het kabinet zich wil gaan inzetten voor goede relaties tussen Israëliërs en Palestijnen. Maar wat de SGP mist zijn concrete plannen voor een nauwere samenwerking met Israël en een kritischer houding tegenover de steungelden voor de Palestijnse Autoriteit.

Immigratie
Asielzoekers die bescherming nodig hebben –zoals vervolgde christenen– moeten dat op een menswaardige manier krijgen. Maar mensen die onterecht asiel aanvragen in Nederland, moeten zo snel mogelijk worden uitgezet. In dit licht bezien vindt de SGP het goed dat het regeerakkoord inzet op een snellere asielprocedure. Van hervestiging van extra vluchtelingen kan pas sprake zijn als er daadwerkelijk goede opvang in de regio is en er een succesvol terugkeerbeleid geldt.

Prostitutie
Het regeerakkoord bevat goede plannen om de strijd tegen prostitutie en mensenhandel te voeren. Nu de daden nog. Het wetsvoorstel om misstanden in de prostitutie aan te pakken is al bijna tien jaar oud, maar is nog steeds niet aangenomen. Bij dit thema is papier geduldig, maar er moeten nu echt op korte termijn daden komen.

Onderwijs
De paragraaf over het onderwijs is veelbelovend. Als de voornemens die daarin vastgelegd zijn, zoals ruimte voor de professionals en versterking van de vrijheid van onderwijs, goed worden uitgewerkt komt dit docenten én leerlingen duidelijk ten goede.

Reageer ook